YÖNETİM KURULU
Başkan : Vedat DURAK
Başkan Yardımcısı : Ali Can TURAN
Genel Sekreter : Filiz GÜNVER
Sayman : Nilüfer ÜNÜVAR
Üye : Giray YÖRÜK

 

DENETİM KURULU
Üye : Gürsel BAYTOK
Üye : Gülcan TÜRKMEN
Üye : Halit YAVUZ