Başkan                        :    Ersan TÜYENE
Başkan Yardımcısı          :    Safiye SARAÇ
Genel Sekreter             :    Öner AKBİLEK
Sayman                       :    Halil ÖLMEZ
Üye                            :    Serkan ERDOĞAN