Başkan : H. Fatih İşçimen
Başkan Yrd. : Cumhur Eroğlu
Sayman : Selçuk Uğur Samancı
Sekreter : Hüseyin Konuş
Üye : Mithat Bezirci